מדיטציה להערכה עצמית ופנימית * Inner Assessment Meditation

בתחתית הפוסט תמצאו את הסרטונים להנחיות ותרגול    At the bottom you'll find the instruction and practice videos שבו בישיבה פשוטה, סוקאסנה. אם לא יכולים לשבת על הרצפה עם כרית לתמיכה אפשר גם לשבת על כסא. למדיטציה שלושה חלקים. כל חלק יהיה שווה באורכו לחלקים האחרים מ-3...