ישיבה פשוטה, נעילת צוואר (ג'לנדהרבנדה) עיניים ממוקדות למרכז הסנטר.

כל חלק יתורגל במשך שלוש דקות. אם אתם רוצים לקצר את הזמנים התאימו את קיצור הזמן לכל החלקים באופן שווה. אפשר להתחיל עם דקה אחת לכל חלק.